Pro ty kdo zvažují svoji podzimní účast na EMEA PUG Challenge 2017 v Praze 15. - 17. listopadu přinášíme přátelské upozornění: Počet zlevněných vstupenek bude letos omezen více než v předešlých letech.

Sledujte proto pravidelně stránky EMEA PUG Challenge, kde bude "early bird" program" vyhlášen. Registrace pak bude řízena pravidlem “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. 

Zlevněné vstupné je určeno především pro ty, kdo vědí, jakou hodnotu jim PUG přináší a zároveň chtějí mít jistotu nejlepší ceny.


Nahoru