1. Vyberte PROJEKT dle produktu, na který požadujete technickou podporu. To lze buď z nabídky v menu "Projekty":

TechSuppProjects

2. Zadejte nový úkol / případ:

TechSuppNewTask.png

3. Vyplňte detaily úkolu / případu:

TechSuppNewTaskDetail.png

4. Po registraci požadavku veškerá komunikace ohledně tohoto případu Vám bude přicházet do zadaného emailu. Na tyto emaily je možné odpovídat. Vaše odpovědi budou přiřazeny automaticky k existujícímu případu. 

Po zaregistrování požadavku je tak možné komunikovat ohledně tohoto případu jak pomocí webového rozhraní, tak emailem s obdrženou identifikací problému v předmětu.

TechSuppNewTaskEmail.png


Nahoru