OE_AWS_1 Schéma Quick Start architektury pro OpenEdge na AWS.

OpenEdge na AWS Quick Start je automatizované referenční nasazení využívající AWS CLoudFormation šablony pro nasazení vysoce dostupné tří-úrovňové architektury Progress OpenEdge.

Tyto akcelerátory snižují stovky manuálních procedur do několika málo kroků, takže si firmy mohou nyní vytvořit své produkční prostředí velmi rychle a mohou jej okamžitě začít používat.

AWS Quick Start je doporučeným frameworkem pro aplikační partnery, kteří potřebují své aplikace opakovaně nasazovat v bezpečném a flexibilním AWS Cloudu a potřebuji automatizovat své CI/CD procesy.

Služba využívá GitHub jako repository skriptů pro spouštění AWS CloudFormation.

Nejbližším podporovaným AWS regionem je eu-central-1 (Frankfurt).

Samotná služba Quick Start není zpoplatněna, ale služba vyžaduje potřebné licence:

Projděte siDeployment Guide


Nahoru