OE_RoadMap_at_Next19_small.png Je běžnou praxí, že nejenom zákazníci Progress OpenEdge záměrně vynechávají základní “tečka nula” produktové releasy a počkají si na nejbližší “tečka jedna” verzi s tím, že bude již “vychytanější”. K dispozici již máme 12.1 verzi OpenEdge a zde předkládáme tři hlavní důvody, proč na ni přejít. 

Důvod 1: Pouze jedna hlavní verze - jeden směr vývoje.

Žádný ze softwarových výrobců nevyvíjí a neudržuje více hlavních verzí. Proto se verze OE 11.7 dostala v březnu 2019 do fáze „matured“ a všechny nové vlastnosti jsou směrovány do verze 12.

Důvod 2: Performance & High Availability

Výkonnosti není nikdy dost a pokud můžete získat její významný nárůst prostým upgradem, proč to neudělat? Vlastnosti jako Buffer Hash Table, Multi Threading a Server Side Join (SSJ) nevyžadují opravdu žádnou změnu kódu vaší aplikace.

Zásadně byla vylepšena a zrychlena replikace AI souborů pomocí Replication Stream Bloků a multitreaded agentů. Zdrojoví a cílový klienti již nemají možnost se vzájemně ovlivňovat.

Cílem je během roku 2020 dosáhnout 99,999 % dostupnosti. Dalším krokem k tomuto je řada operací, které jsou provádět online jako např. SQL Drop Index/Column/Trigger, SQL Rename Index/Column, DB log file archive/truncate a další

Důvod 3: Kontejnerizace pro PAS for OpenEdge (PASOE)

Ta je sice možná již od verze 11.7. ale až s příchodem Server Side Joinu je konečně i reálné oddělit aplikační server od databáze. Pro kontejnerizaci je možné využít předpřipravený Docker kontejner. Nový HealthCheck a nové funkce umožňují lepší monitoring stavu PASOE agentů a příkazem refreshagents lze ukončit všechny sessions na agentovi a aktualizovat ABL aplikaci online.


Nahoru