V první části článku jsme vytvořili jednoduchý WebHandler poskytující prostřednictvím protokolu HTTP, HTTPS data z business entity ve formátu JSON. Ukázali jsme si, že WebHandler je vlastně speciální třída v OOABL, jejíž metody vývojářům významně pomáhají při tvorbě aplikací a umožňují jim vyhnout se pracnému mapování. V tomto článku si ukážeme, jak lze takovému WebHandleru předávat parametry.

Připomeňme si, že jsme vytvořili WeHandler webh1 nad transportní vrstvou WEB reprezentovaný třídou OOABL webh1Handler.cls a pracující s daty z business entity customerBE.

V tomto článku si ukážeme, jak WebHandler pracuje se dvěma business entitami na základě zadaných vstupních parametrů.

Podobně jako v předchozím příkladu vytvoříme projekt webh2, typ serveru PASOE a transportní vrstva WEB. Projekt je připojen k databázi sports2000. Pokud nevíte, jak na to, podívejte se na prosím na první článek.

Entitu customerBE pro tabulku Customer jsme vytvořili v předchozím příkladu. Nyní analogicky vytvoříme business entitu orderBE pro tabulku Order. Tím jsou vytvořeny dvě třídy reprezentované soubory customerBE.cls a orderBE.cls a také dva .i soubory, customerBE.i a orderBE.i.

customerBEorderBE.png

Nyní klikneme pravým tlačítkem myši na název služby webh2Service, vybereme možnost Edit a tlačítko Add.

webh2AddServices.png

Do položky Resource URI zadáme /Customer a opakovaným postupem přidáme URI /Orders. Výsledek bude vypadat takto.

webh2ServiceList.png

Vidíme, že k implicitnímu URI webh2 byla přidána dvě další, Customer a Orders. Tato URI budou vstupními parametry třídy. Nyní budeme modifikovat soubor (třídu) webh2Handler.cls. Metodu HandleGet upravíme tak, aby vyhodnocovala vstupní parametr - URI a podle toho zpracovala požadavek. Nezapomeňte do souboru vložit dva soubory include, customerbe.i a orderbe.i. Obsahují definice struktur (např. dataset), které jsou nutné pro volání metod těchto objektů.

USING Progress.Lang.*.
USING OpenEdge.Web.WebResponseWriter.
USING OpenEdge.Net.HTTP.StatusCodeEnum.
USING OpenEdge.Web.WebHandler.
USING Progress.Json.ObjectModel.*.
USING customerBE.*.
USING orderBE.*. 

BLOCK-LEVEL ON ERROR UNDO, THROW.

CLASS webh2Handler INHERITS WebHandler: 

 {"customerbe.i"}
 {"orderbe.i"}     
        
    /*------------------------------------------------------------------------------
      Purpose: Handler for unsupported methods. The request being serviced and
             an optional status code is returned. A zero or null value means 
             this method will deal with all errors.                                
      Notes:                                    
  ------------------------------------------------------------------------------*/
    METHOD OVERRIDE PROTECTED INTEGER HandleNotAllowedMethod( INPUT poRequest AS OpenEdge.Web.IWebRequest ):
    
        /* Throwing an error from this method results in a 500/Internal Server Error response. 
    The web handler will attempt to log this exception.
      
    See the HandleGet method's comments on choosing a value to return from this method. */
        
        UNDO, THROW NEW Progress.Lang.AppError("METHOD NOT IMPLEMENTED").
    END METHOD.


    /*------------------------------------------------------------------------------
      Purpose: Handler for unknown methods. The request being serviced and an 
           optional status code is returned. A zero or null value means 
           this method will deal with all errors.                                
      Notes:                                    
  ------------------------------------------------------------------------------*/
    METHOD OVERRIDE PROTECTED INTEGER HandleNotImplemented( INPUT poRequest AS OpenEdge.Web.IWebRequest ):
    
        /* Throwing an error from this method results in a 500/Internal Server Error response. 
    The web handler will attempt to log this exception.
      
    See the HandleGet method's comments on choosing a value to return from this method. */ 
        UNDO, THROW NEW Progress.Lang.AppError("METHOD NOT IMPLEMENTED").
    END METHOD.
    
    
    /*------------------------------------------------------------------------------
      Purpose: Default handler for the HTTP GET method. The request being 
           serviced and an optional status code is returned. A zero or 
           null value means this method will deal with all errors.                                
      Notes:                                    
  ------------------------------------------------------------------------------*/
    METHOD OVERRIDE PROTECTED INTEGER HandleGet( INPUT poRequest AS OpenEdge.Web.IWebRequest ):
    
    
    DEFINE VARIABLE oResponse AS OpenEdge.Net.HTTP.IHttpResponse NO-UNDO.
    DEFINE VARIABLE oWriter  AS OpenEdge.Web.WebResponseWriter NO-UNDO.
    DEFINE VARIABLE oBody   AS OpenEdge.Core.String      NO-UNDO.
    
    DEFINE VARIABLE jsonObj AS JsonObject NO-UNDO.
    DEFINE VARIABLE lcJSON AS LONGCHAR NO-UNDO.

    ASSIGN 
      oResponse      = NEW OpenEdge.Web.WebResponse()
      oResponse:StatusCode = INTEGER(StatusCodeEnum:OK).
    

    jsonObj = NEW JsonObject().
    
    IF ENTRY(2,poRequest:PathInfo,"/") = "Customer" THEN
    DO: 
      DEFINE VARIABLE beCustomer AS customerBE NO-UNDO.
      DEFINE VARIABLE hTTCustomer AS HANDLE NO-UNDO.
      
      beCustomer = NEW customerBE().
      beCustomer:ReadcustomerBE("",OUTPUT DATASET dsCustomer).
      hTTCustomer = TEMP-TABLE ttCustomer:HANDLE.
      hTTCustomer:WRITE-JSON ("JsonObject",jsonObj).
      lcJSON= jsonObj:GetJsonText().
      oBody = NEW OpenEdge.Core.String(lcJSON).
           
      ASSIGN  
        oResponse:Entity = oBody
        oResponse:ContentType  = 'application/json':u
        oResponse:ContentLength = oBody:Size.
    END.
    ELSE
      IF ENTRY(2,poRequest:PathInfo,"/") = "Orders" THEN
      DO:
      DEFINE VARIABLE beOrder AS orderBE NO-UNDO.
      DEFINE VARIABLE hTTOrder AS HANDLE NO-UNDO.
      
      beOrder = NEW orderBE().
      beOrder:ReadOrderBE("",OUTPUT DATASET dsOrder).
      hTTOrder = TEMP-TABLE ttOrder:HANDLE.
      hTTOrder:WRITE-JSON ("JsonObject",jsonObj).
      lcJSON= jsonObj:GetJsonText().
      oBody = NEW OpenEdge.Core.String(lcJSON).
           
      ASSIGN 
        oResponse:Entity = oBody
        oResponse:ContentType  = 'application/json':u
        oResponse:ContentLength = oBody:Size.
     END.
     ELSE
     DO:
      ASSIGN
        oBody = NEW OpenEdge.Core.String(
                 'Hello '
                + '~r~n':u  /*CRLF */
                + 'This is the default message by th HandleGet in webh2Handler.'
                ).
      ASSIGN
        oResponse:Entity    = oBody
        oResponse:ContentType  = 'text/plain':u
        oResponse:ContentLength = oBody:Size.                
     END.
    
    ASSIGN 
      oWriter = NEW WebResponseWriter(oResponse).
    oWriter:Open().
    
    oWriter:Close().
    
    RETURN 0.
        
    END METHOD. 
            
    
END CLASS.

Nyní nezbývá než spustit PASOE a handler otestovat. Nejprve otestujeme službu - URI Customer. Do prohlížeče zadáme https://localhost:8810/webh2/web/Customer.

serviceCustomer.png

Nyní zadáme https://localhost:8810/webh2/web/Orders.

serviceOrder.png

A nakonec zadáme implicitní URI https://localhost:8810/webh2/web/webh2.

serviceDefault.png

Konfiguraci Webhandleru, kterou jsme si v příkladu ukázali, můžeme dělat i jinými způsoby. Například přímou editací konfiguračního souboru PASOE.Tento postup je určen pouze pro zkušené administrátory.

propertiesFile.png

Lepším způsobem je webové rozhraní nástroje OpenEdge Explorer. Vybereme Progress Application Server -> oepas1 -> ABL Application: oepas1 -> ABL WebApp: webh2 -> WEB Transport Configuration.

configurationOverview_1.png

Autoři: Michal Džmuráň volně dle Piotr Tucholski.


Nahoru