Článek přináší stručný přehled novinek v nejnovější distribuci verze OpenEdge 11.7.3

Verze OpenEdge 11.7 byla obohacena o nejnovější aktualizaci Service Pack 3, také 11.7.3, a přinesla několik zajímavých nových vlastností.

Archivace databázového protokolu (logu)

Vlastnost umožňuje zamezit nekontrolovanému nárůstu velikosti databázového protokolu, ke kterému dochází především při práci databáze v režimu 24x7x365, a to implementací archivace a zkrácení databázového protokolu v době, kdy je databázový server spuštěn.

Režim archivace a zkrácení databázového protokolu je řízen startovacími parametry databázového serveru:

-lgArchiveEnable Zapíná archivaci databázového protokolu.
-lgArchiveDir Určuje adresář, do kterého budou ukládány archivované fragmenty databázového protokolu. Není-li uveden, ukládají se fragmenty do adresáře, kde je umístěn kmenový databázový soubor (.db).
-lgTruncateTime Čas provedení archivace a zkrácení protokolu databáze ve formátu HH:MM. 
-lgTruncateFrequency

Nabývá jedné z devíti hodnot 0,1,2,3,4,5,6,7,8. (0 - každý den, 1 - pondělí, 2 - úterý, ..., 7 - neděle, 8 - poslední den v měsíci))

-lgTruncateSize Volitelný parametr. Udává velikost souboru databázového protokolu, při které dojde k jeho archivaci a zkrácení, a to bez ohledu na řízení dne a časem. Implicitní hodnota je 0 a znamená, že archivace a zkrácení nejsou řízeny velikostí souboru.

Operace archivace a zkrácení databázového protokolu nikdy nerozdělí zprávu v protokolu.

Příklad: 
proserve sport2000 -lgArchiveEnable -lgTruncateFrekvence 0 -lgTruncateTime 20:35

Archivace bude probíhat denně v 20:35.

Parametry archivace a zkrácení protokolu databáze můžeme ověřit nástrojem promon: R & D -> 4. Administrative Functions -> 15. Database log file management

11.7.3_1_promon.png

Při archivaci je vytvořen soubor s názvem původního .lg souboru rozšířeným o datum a čas operace (např. sports2000.lg.2018-05-15.20-35.00). Záznam o provedené operaci je zapsán jako do nově vzniklého fragmentu, tak do originálního souboru.

Nový fragment
11.7.3_lg1.png

Originální soubor
11.7.3_3_lg2.png

PASOE

OpenEdge 11.7.3 nově nabízí podporu pro migraci aplikací z klasického Progress AppServeru na PASOE. K dispozici jsou průvodci:

Nový nástroj (příkaz) PASPROPCONV slouží pro migraci vlastností z klasického AppServeru do PASOE. Existující vlastnosti zapsané v konfiguračním souboru ubroker.properties a jiných jsou přepsány do několika PASOE konfiguračních souborů, např. pasoename.ubrokername.oemerge. Podrobné informace naleznete v Progress Application Server for OpenEdge: Quick Start Guide.

Příkaz tcman nasazení byl obohacen novým parametrem -l, který umožňuje nasazení nové aplikace bez nutnosti restartovat instanci PASOE.

Byle vylepšena správa Multi-Session agenta. Okamžité ukončení agenta přes REST API generovalo chyby za předpokladu, že v okmažiku ukončení vyřizoval požadavek. Volitelný parametr -waitToFinish umožní odložení ukončení agenta, aby mohl být aktivní požadavek vyřízen, avšak nejvýše o hodnotu parametru -waitToFinish. Volitelný parametr -waitAfterStop navíc odloží ukončení agenta v případě, že v intervalu -waitToFinish požadavek nebyl vyřízen.

Bylo přidáno rozhraní REST API pro přidání nového agenta s více relacemi pro aplikaci.

Úplný seznam změn ve verzi OE 11.7.3 najdete v dokumentu: OpenEdge® Service Pack 11.7.3: Nové informace.

Autoři: Michal Džmuráň volně dle Piotr Tucholski.


Nahoru