Tuto službu Galeos nabízí v základním režimu 8 x 5 tedy během běžného pracovního dne. Pokud zákazník potřebuje jiný typ podpory (např. 8 x 7 nebo 24 x 7), je tato služba sjednávána v rámci samostatného ujednání.

Technická podpora je nabízena, provozována a poskytována společností Galeos:

  • Pouze pro ty produkty, které se nacházejí ve stavu „aktivní“ anebo „funkčně stabilní“ v rámci životního cyklu daného produktu a zároveň,
  • Pokud přímý zákazník nebo aplikační partner má s Galeos a.s. uzavřenou platnou Smlouvu o poskytování technické podpory a údržby.

Technická podpora je těmto subjektům dostupná během pracovní doby jedním z níže uvedených kanálů:

  • Web: https://support.galeos.eu (hlavní interaktivní kanál)
  • Email:support@galeos_eu  (pouze informativní sdělení)
  • Tel.: +420 241 480 558    (pouze informativní sdělení)

Registrace [nových] požadavků

  1. Pro registraci požadavků musíte mít vytvořený účet.
  2. Jste-li registrováni, používejte pouze webové rozhraní.
  3. Jste-li registrováni, zde je návod na zadávání nových požadavků.

Platné požadavky

Přijímány a vyřizovány jsou pouze platné požadavky. Za platný je považován takový požadavek, který byl zadán do systému technické podpory přes webové rozhraní (odkaz Web: výše).

Telefonní kontakt, fax nebo email slouží pouze pro informativní sdělení

Pracovní doba

Pracovní doba je definována jako čas během pracovního dne mezi 09:00 až 17:00.

Zpětné potvrzení

Zpětné potvrzení  je časový úsek vyjádřený v hodinách reprezentující dobu, během které GALEOS potvrdí přijetí požadavku na technickou podporu. V případě neaktivní údržby nebo v případě chybně vyplněných dat webového rozhraní či jiných důvodů, může být požadavek na technickou podporu odmítnut do doby, než dojde ze strany žadatele k nápravě.

Zpětné potvrzení bývá zpravidla provedeno během následujících 4 až 6 pracovních hodin od okamžiku podání platného požadavku.


Nahoru