Progress Software Corporation globální firmou dodávající software pro aplikační infrastrukturu. Jeho produkty jsou vhodné pro všechny aspekty vývoje, provozu, integrace a správy podnikových aplikací. Technologie Progressu jsou využívány ve 140 000 organizací ve více než 180 zemích včetně 70 % Fortune 100.  Galeos je distributorem Progressu od roku 2010

Celosvětově má Progress více než 1 500 aplikačních partnerů a přes 6 miliónů koncových uživatelů.


Nahoru