Deweloperzy aplikacji webowych z wykorzystaniem serwera PASOE mają od wersji 11.6.3 nową możliwość tworzenia serwisów typu Data Object. Są to tzw.  WebHandlery , które działają z wykorzystaniem warstwy transportowej  WEB  ( Data Object WebHandler Service ).

Blog dla Polskich użytkowników technologii Progress.

Wszystkie artykuły poniżej są w języku czeskim:


Up