Záleží nám na tom, aby školy všech úrovní dávaly žákům a studentům dostatek podnětů, aby co nejlépe rozvíjely jejich potenciál a aby se učily dovednostem a vědomostem, které budou prakticky použitelné. Záleží nám na tom, aby se těm nejnadanějším dostávalo odpovídající péče.
Janske Lazne Finale Dlouhodobě spolupracujeme s Katedrou IT Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Naši konzultanti příležitostně přednášejí bez nároku na honorář.

Podporujeme:

  • Nadační fond Qiido, podporující rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním.
  • Ústřední kolo soutěže v programování, které je neformálně pokládané za mistrovství ČR v programování žáků základních a středních škol.

Nahoru