Z naszych produktów, technologii i usług korzysta wiele znanych firm z różnych sektorów rynku w Republice Czeskiej, Słowacji i Polsce. Niektóre firmy są naszymi bezpośrednimi klientami, inne klientami naszych partnerów aplikacyjnych.


Up