Galeos oferuje usługę wsparcia w podstawowym systemie 8 x 5, czyli w ramach standardowego dnia pracy. Jeśli klient potrzebuje inny rodzaj wsparcia (np. nieprzerwanie 8 x 7, 24 x 7), to taka usługa jest uzgadniana w ramach oddzielnych rozmów. 

Rejestracja w systemie wsparcia

Wsparcie techniczne jest oferowane, organizowane i świadczone przez spółkę Galeos: 

  • Tylko dla tych produktów, które znajdują się w stanie „aktywnym“ lub „działające stabilnie“ w ramach cyklu życia danego produktu i jednocześnie, 
  • Jeśli bezpośredni klient lub partner aplikacyjny ma podpisaną z Galeos Sp. z o.o. obowiązującą Umowę o świadczeniu usług wsparcia technicznego i utrzymania.

Wsparcie techniczne dla tych podmiotów jest dostępne w czasie godzin pracy za pomocą jednego z podanych kanałów: 

  • Web: https://support.galeos.eu (główny kanał interakcyjny)
  • Email: support@galeos_eu (tylko powiadomienia o charakterze informacyjnym) 

Up