Galeos oferuje usługę wsparcia w podstawowym systemie 8 x 5, czyli w ramach standardowego dnia pracy. Jeśli klient potrzebuje inny rodzaj wsparcia (np. nieprzerwanie 8 x 7, 24 x 7), to taka usługa jest uzgadniana w ramach oddzielnych rozmów.

Rejestracja w systemie wsparcia

Wsparcie techniczne jest oferowane, organizowane i świadczone przez spółkę Galeos: 

  • Tylko dla tych produktów, które znajdują się w stanie „aktywnym“ lub „działające stabilnie“ w ramach cyklu życia danego produktu i jednocześnie, 
  • Jeśli bezpośredni klient lub partner aplikacyjny ma podpisaną z Galeos Sp. z o.o. obowiązującą Umowę o świadczeniu usług wsparcia technicznego i utrzymania.

Wsparcie techniczne dla tych podmiotów jest dostępne w czasie godzin pracy za pomocą jednego z podanych kanałów: 

  • Web: https://support.galeos.eu (główny kanał interakcyjny)
  • Email: support@galeos_eu (tylko powiadomienia o charakterze informacyjnym)

Rejestracja [nowych] wniosków

  1. Do rejestracji nowego wniosku musi być założone konto.
  2. Jeśli posiadają Państwo konto, prosimy używać tylko strony internetowej.

Ważne wnioski

  • Akceptowane i rozpatrywane są tylko ważne wnioski. Za ważne wnioski uważa się taki wniosek, który był wprowadzony do systemu pomocy technicznej za pośrednictwem strony internetowej.
  • Kontakt telefoniczny lub email służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Godziny pracy

Godziny pracy są zdefiniowane jako czas w ciągu dnia roboczego między 09:00 a 17:00.

Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia

Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia to okres wyrażony w godzinach reprezentujących czas w którym Galeos potwierdzi otrzymanie wniosku o wsparcie techniczne. W przypadku nieaktywnej polisy serwisowej lub w przypadku niewłaściwie wypełnionych danych na stronie internetowej lub z innych przyczyn, wniosek o wsparcie może zostać odrzucony do czasu, gdy wnioskodawca wniosek poprawi.

Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia jest zwykle dokonywane w ciągu od 4 do 6 godzin roboczych od momentu wpłynięcia ważnego wniosku.

Wszelkie zmiany licencji (Upgrade, Downgrade, User Count Change, Trade-in, itp.) mogą być dokonywane tylko w przypadku ważnej polisy serwisowej.


Up