1. Wybieramy odpowiedni PROJEKT z menu “Projekty”

TechSuppProjects

2. Wprowadzamy nowe zagadnienie:

TechSuppNewTask.png

3. Wprowadzamy szczegóły zagadnienia

TechSuppNewTaskDetail.png

4. Po rejestracji nowego zagadnienia wszystkie wprowadzane do systemu informacje, które są z nim związane zostaną wysłane przez email. Można odpowiadać na te emaile, a nasze odpowiedzi będą automatycznie powiązane w systemie z istniejącym zagadnieniem. Zalecamy jednak korzystać do kumunikacji z interfejsu webowego ponieważ email nie jest wiarygodny.

TechSuppNewTaskEmail.png


Up