Progress_distributor_small.png Galeos to dostawca technologii i firma konsultingowa. Jako dystrybutor udostępniamy partnerom i klientom najlepsze technologie, udzielamy wsparcia i świadczymy specjalistyczne usługi.

Działamy na rynku czeskim, słowackim i polskim.

Przy tworzeniu długookresowego partnerstwa z klientami Galeos bazuje zarówno na własnym stabilnym zespole ekspertów w zakresie usług IT, jak i na globalnym ekosystemie dostawców narzędzi technicznych, partnerów konsultingowych i aplikacyjnych oraz integratorów systemów.

Konsultanci Galeos łatwo włączają się do zespołów projektowych i są przyzwyczajeni do pracy zgodnie ze standardowymi metodami rozwoju, analiz i projektowania.

Nasi klienci doceniają między innymi zestawienie innowacyjnego podejścia, najlepszych technologii, doświadczenia z realizacji projektów i elastyczności stosunkowo małej firmy.


Up