OE_RoadMap_at_Next19_small.png Powszechną praktyką jest, że nie tylko klienci Progress OpenEdge pomijają „zerowe” versje produktów i czekają na następną wersję „dot one” w nadziei, że będzie stabilna przy mniejszej liczbie błędów. Mamy już wersję OE 12.1 i oto trzy główne powody jej upgradu.

Powód 1: Jedna główna wersja - Jeden kierunek rozwoju.

Żaden z dostawców oprogramowania nie utrzymuje więcej głównych releasów. Dlatego w marcu 2019 r. OE 11.7 wszedł w fazę „matured”, a wszystkie nowe funkcje są przekierowane do aktualnej najnowszej wersji 12.

Powód 2: Performance & High Availability

Wydajność nigdy nie jest wystarczająca, a jeśli możesz uzyskać znaczny wzrost wydajności, po prostu upgradu, dlaczego nie? Takie funkcje jak Buffer Hash Table, Multi-Threading oraz Server Side Join (SSJ) nie wymagają żadnych zmian w ABL kodzie aplikacji.

Replikacja plików AI została znacznie ulepszona i przyspieszona przy użyciu Replacation Stream Bloków i multithreaded agentów . Klienci źródłowi i docelowi nie mają już szansy wpływać na siebie nawzajem.

Strategicznym celem jest osiągnięcie dostępności na poziomie 99,999% w ciągu roku 2020. Kolejnym krokiem jest seria operacji wykonywanych online, takich jak SQL Drop Index/Column/Trigger, SQL Rename Index/Column, DB log file archive/truncate i więcej.

Powód 3: Kontenerizacja dla PAS for OpenEdge (PASOE)

Jest to możliwe od wersji 11.7. ale wraz z pojawieniem się Server Side Join jest w końcu realistyczne oddzielenie serwera bazy danych od serwera aplikacijnego.. Dla konteneryzacji można użyć wstępnie przygotowanego kontejnera Docker. Nowe HealthCheck polecenie i nowe funkcje umożliwiają lepsze monitorowanie statusu agenta PASOE, a odświeżacze mogą zakończyć wszystkie sesje agenta i zaktualizować ABL aplikację online.


Up