Miejsce największej europejskej konferencji dla klientów i partnerów aplikacyjnych Progressa zostało potwierdzone w dniach 4-6 listopada 2020 r. w hotelu Hilton. Jednak z powodu pandemii rejestracja jest nadal zawieszona.

Komitet sterujący pracuje nad programem więc trzeba oglądać strony webowe EMEA PUG Challenge.


Up