Spółka Galeos na terenie Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji reprezentuje wiele globalnych dostawców technologii, należących w swoich dziedzinach do wąskiego grona światowej czołówki. Galeos ma do dyspozycji zespół ekspertów wyszkolonych w zakresie implementacji i wsparcia tych produktów oraz umożliwia swym klientom, aby z tych produktów korzystali w ramach własnej oferty rozwiązań i usług.

Progress Software


Aurea Software


Up