SonicMQ představuje čistou implementaci standardu JMS. SonicMQ je nejvýkonnějším perfektně lineárně škálovatelným víceprotokolovým messagingovým serverem na trhu. 

SonicMQ DRADistribuovatelné nasazení založené na patentované architektuře dynamického směrování zpráv (Dynamic Routing Architecture) spolu s možností automatizované centrální správy distribuovaných konfigurací asi nejvíce odlišuje SonicMQ od běžných JMS poskytovatelů. 

Podporované domény a sémantiky

  • Pub/Sub přes topiky včetně hierarchických jmenných prostorů
  • Point-to-Point přes fronty
  • at-most-once, kdy zpráva může být ztracena, pokus o doručení se pak opakuje, ale zpráva nesmí být doručena dvakrát (detekce duplicit). 
  • exactly-once, kdy zpráva nesmí být ani ztracena  ani doručena dvakrát.

Tím, že Sonic ESB používá jako transportní vrstvu tento standardní JMS messaging, je možné služby Sonic ESB integrovat i s jinými typy integračních architektur jako např. aplikačními servery nebo messagingovými brokery třetích stran (JBoss, NetWeaver a další).

Podrobnější informace najdete na stránce společnosti Aurea Software.


Nahoru