Integrační middleware umožňující vytvářet, distribuovat, spouštět, komponovat, spravovat a monitorovat integrační služby v rámci SOA.

Sonic Restfull WSSonic ESB je podniková sběrnice služeb víceprotokolová (TCP/IP, SSL, HTTP/S, REST, FTP, eMail a řada dalších) a víceformátová (JMS, SOAP, XML, TXT, CSV, binary, stream dat, a řada dalších).

Vrstvy Sonic ESB

  • Transportní vrstva: garantovaný JMS/TCP nebo HTTP messaging (SonicMQ)
  • ESB vrstva: integrační ESB služby a bezstavové ESB procesy (Sonic ESB)
  • Stavová procesní vrstva 
  • Modul pro monitorování, logování, alertování (Sonic Event Monitor)
  • Modul pro automatizaci distribuovaného nasazení a automatizaci přechodu z testovacího do produkčního prostředí (Sonic Deployment Manager)
  • Vrstva SOA Runtime Governance (nadstavbová technologie Actional)
 Součástí produktu jsou např. ESB služby:
  • Sonic Connect Service (pro imlementaci REST)
  • Sonic DB Service (pro JDBC/SQL přístup k relačním datům)
  • Sonic File Service (pro odesílání/příjem souborů)
  • Sonic eMail Service (pro odesílání/příjem emailů)

Podrobnější popis k principům ESB naleznete zde.

Nástin topologie Sonic ESBNástin různých integračních možností Sonic ESB dokumentující její flexibilitu. Různé transportní protokoly, různé datové formáty, různé aplikace od různých výrobců na různých platformách, místní i vzdálené datové zdroje, obchodní partneři komunikující různými způsoby - to je Sonic ESB.

Podrobnější informace najdete na stránce společnosti Aurea Software.


Nahoru