Actional Team Server a Actional Diagnostics představují produkty pro automatizaci testování webových služeb, JMS messagingu a to jak služeb samotných tak služeb kompozitních (scénáře, procesy služeb). Typické nasazení je v předprodukčním prostředí (vývojové prostředí, testovací prostředí, QA).


Nahoru