Jeho úkolem je shromážďování a prezentace SOA statistik, které zasílají Actional agenti. Tyto statistiky vizualizuje na úrovni sledovaného serveru, skupiny služeb, služby i jednotlivých operací a dává tyto statistiky do souvislostí.

Architektrura serveru a jeho agentů je nastíněna .

Produktový list Actional Management Serveru ke stažení zde.

Actional Management Server umožňuje

  • Spravovat, řídit, vizualizovat, monitorovat, reportovat a logovat SOA.
  • Porozumět vzájemným závislostem a rozkrýt složitost sítě služeb, která se může v reálném čase dynamicky měnit.
  • Rychle identifikovat a přesně lokalizovat příčiny vzniklých potíží a zamezit jejich dalšímu šíření sítí služeb.
  • Předvídat a připravit se na možné dopady plánovaných změn.
  • Nasazovat nové služby nebo jejich nové verze bez nutnosti služby odstavit.
  • Vytvářet a aplikovat politiky SLA na monitorování výkonnosti služeb.

 Actional agent

Actional agent je SW komponenta běžící nepřetržitě na každém HW uzlu, kde jsou vystaveny příslušné aplikační služby (WS, JMS a další). Agent resp. jeho sonda detekuje veškerý provoz, informace o něm zaznamenává do svého bufferu a v pravidelných intervalech odesílá tyto informace Actional serveru. Agent dále shromažďuje potřebné provozní statistiky, které vyhodnocuje proti definovaným politikách. Na základě vyhodnocení těchto statistik se různými kanály (eMail, log, SMS, SNMP a další) aktivuje systém včasného upozorňování nebo varování.

Actional agent je zcela neinvazivní a neviditelný vůči dané SW platformě (aplikaci, službě), kde běží a jejíž služby spravuje, vizualizuje, řídí a monitoruje.


Nahoru