Zpracování byznys událostí a architektury řízené událostmi Zpracování byznys událostí a architektury řízené událostmi (310,63 KB)

Sběrnice ESB se staly de facto standardem pro integraci servisně orientovaných aplikací. Můžeme-li aplikace jednodušeji integrovat, jaké jsou další kroky ve vývoji podnikové výpočetní infrastruktury? Nepochybně jsou to „aplikace“ nasazené na ESB a jednou z nich může být právě aplikace pro zpracování událostí. Přední dodavatelé a analytici považují architekturu řízenou událostmi EDA (Event-Driven Architecture) za další významný dílek této skládačky.


Nahoru