Servisně orientovaná integrace umožňuje zlepšit přizpůsobení podnikových informačních technologií potřebám, které podniky kladou na vizibilitu a akceschopnost byznys procesů. Abyste toho dosáhli, potřebujete spolehlivou infrastrukturu, která do podnikového IT připojí jakýkoli proces, aplikaci nebo datový zdroj bez ohledu na to, kde a kým je provozován.

Připravíme pro vás individuálně zaměřený workshop na téma servisně orientované integrace, poradíme vám, jak řešit problémy s jejím zaváděním a pomůžeme vám identifikovat návratnost této investice.

Podniková sběrnice služeb Podniková sběrnice služeb

Hlavním cílem ESB je spolehlivě realizovat a koordinovat interakci (mezi)podnikových aplikací, procesů nebo jen datových zdrojů. Mezi její hlavní přednosti patří schopnost technologicky podporovat podnikové činnosti v reálném čase, velká flexibilita při implementací změn a schopnost inkrementálního a distribuovaného nasazení. Zároveň jde o nízkonákladovou alternativu komplexních sad integračních brokerů nebo aplikačních serverů.

Servisně orientovaná integrace: efektivní způsob spojování aplikací? Servisně orientovaná integrace: efektivní způsob komunikace aplikací?

Pokud proti sobě postavíme integraci metodou špaget (těsně vázané systémy), standardní messaging (Message Oriented Middleware, EAI), samotné webové služby a servisně orientovanou integraci (SOI), můžeme zjistit, že křivka nákladů se ve všech případech poněkud liší.

Servisně orientovaná integrace Servisně orientovaná integrace

Příspěvek pojednává o samotném smyslu orientace na služby, vyzdvihuje důležitost architektury informačních systémů a podává přehled možných přístupů k integraci včetně jejich výhod a nevýhod.


Nahoru