Víte, kolik vaší organizaci stojí, že když se zaměstnanci podívají do dat o produktech nebo zákaznících a nemají jistotu, že jsou správná a aktuální? O kolik času přicházíte v důsledku nutného ověřování, že jsou data v pořádku? Jak často se stane, že je zákazníkovi nabízeno zboží, které již není na skladě? Je občas faktura poslána na adresu, kde zákazník již nepodniká? Dochází ke sporům o to, která adresa zákazníka nebo cena produktu je aktuální a správná? Stane se, že je upomínán zákazník, který nedostal fakturu nebo je služba nabízena někomu, kdo ji již využívá? Narazí-li zaměstnanci na rozpory mezi údaji v různých databázích, víte, kolik jejich draze placeného času zabere rozhodování, který je správný? Kolik procesů kvůli tomu trvá déle, než by muselo? Jak často jsou zákazníci nebo partneři dotazováni na informace, které už má firma k dispozici? Víte, jaké to má dopady na loajalitu zákazníků či jejich ochotu vás doporučit svým přátelům a o kolik tržeb tím firma přichází?

Přínosy, kterých můžete docílit

 • Odstranění duplicitních a nekonsistentních kmenových dat.
 • Vytvoření „jediné verzi pravdy“ – dokud neexistuje systematická péče o kmenová data (master data management).
 • Zavedení metodik a technologických nástrojů, které umožní jednotnou správu kmenových dat napříč všemi informačními systémy a databázemi tak, aby data byla vždy:
  • pravdivá a přesná
  • úplná
  • konsistentní
  • aktuální

Galeos může – spolu se svými technologickými partnery – nabídnout špičkové ověřené nástroje, praktické zkušenosti a především zasazení MDM (master data management) do celkového rámce péče o pravidla, procesy a aplikace v organizaci. Cílem je procesy péče o čistotu kmenových dat v maximální míře automatizovat, a tím je zpřesnit, zjednodušit, zeštíhlit a zbavit chybovosti. Pro náš přístup k MDM je typické zejména:

 • Zasazení Master Data Management do širšího kontextu řízení a optimalizace procesů a pravidel. Díky tomu je možné realizovat jednotlivé projekty tak, aby zvýšení čistoty kmenových dat mělo okamžitý dopad na rychlost, správnost a efektivitu procesů a tudíž i na finanční výsledky
 • Spojení Master Data Management s vytěžováním dat. Zvýšení kvality např. zákaznických dat se tak okamžitě odrazí v kvalitě služeb či efektivitě jejich poskytování, a tudíž opět ve zlepšení finančních výsledků
 • Chápání Master Data Management jako nástroje pro zvýšení flexibility organizace a zejména pro schopnost velmi rychle zavádět procesní změny. Má-li změněný proces začít využívat i další zdroj dat, musí být naprosté spolehnutí, že tato data jsou aktuální a pravdivá. Konsistentní správa kmenových dat je tak podstatnou podmínkou pro rychlé uvádění nových produktů na trh, přizpůsobování služeb měnícímu se sentimentu zákazníků či zajištění souladu s novými legislativními požadavky.

Technologie OpenText Cordys s kterou MDM realizujeme.


Nahoru