Zajímá mne ...
Jsem ...

Dispečerské řízení procesů

 • „Vím, kdo na čem momentálně pracuje.“ (dispečer)
 • „O případném problému se dozvím s dostatečným předstihem, takže mohu zapojit další zdroje.“ (dispečer)
 • „Vidím, jak postupuje každý jednotlivý případ.“ (projektový manažer)
 • "Reagujeme na zdržení dřív, než se o něm dozví zákazník.“ (manažer prodeje)
 • „Řešíme problémy dřív, než k nim dojde.“ (dispečer)

Velmi rychlé zavádění procesních změn

 • „Když potřebuji změnit proces, tak to prostě udělám.“ (architekt/designer procesů)
 • „Než rozhodnu o procesní změně, dívám se na simulaci.“ (architekt/designer procesů)
 • „Dokážu reagovat rychleji než moji konkurenti.“ (LOB manažer)
 • „Nepřizpůsobujeme procesy možnostem systémů. Kompromisy připouštíme jen výjimečně.“(CIO)

Hladší komunikace mezi IT a byznysem

 • „Kvůli procesní změně se zpravidla nemusím pokaždé obracet na IT.“ (LOB manažer)
 • „Už nepotřebuju vysvětlovat „ajťákům“, jak jsem to myslel.“ (LOB manažer)
 • „Část toho, co se ještě loni muselo programovat, si teď uživatelé nastavují sami.“ (IT manažer)
 • „Provedení  změny v procesu trvá hodiny místo týdnů.“ (vlastník procesu)
 • „IT experti už neztrácejí čas nekonečnými diskuzemi s uživateli.“ (IT manažer)

Řízení relativně unikátních procesů

 • „I při poskytování služeb na míru dodržujeme striktně pravidla.“ (manažer kvality)
 • „Automatizace nám nebrání přizpůsobovat se individuálním požadavkům.“ (člen představenstva)

Auditovatelnost a transparentnost procesů

 • „Ke každému případu mohu doložit, jak probíhal.“ (manažer kvality)
 • „Už se nebojím kontroly regulátora ani pokuty.“ (člen představenstva)
 • „Neztrácíme čas administrativou, přesto máme podklady v pořádku.“ (manažer kvality)
 • „Mám doklad, že jsme nevynechali žádný povinný krok.“ (interní auditor)

Snížení nároků na vykazování provedených úkonů, data získávána automaticky

 • „Moji lidé se konečně mohou věnovat užitečnějším věcem, než je neustálé vytváření výkazů.“ (projektový manažer)
 • „Skončila doba, kdy jsme trávili hodiny dohledáváním, u koho se proces zasekl.“ (vlastník procesu)
 • „Potřebujeme mnohem méně koordinačních schůzek. (projektový manažer)
 • Zkrátili jsme registraci jednoho externího uživatele ze 4 hodin na 15 minut.“ (Vlastník procesu)
 • „S BPM zmizela povinnost vytvářet po některých úkonech i záznam. Už byl nejvyšší čas.   Za ty roky jsme tím ztratili tisíce hodin, přesto se nám nikdy nepodařilo zaznamenat všechno.“ (manažer vývoje)
 • „Platíme lidi za práci, ne za vytváření výkazů. Přesto máme dostatek dat o výkonnosti klíčových procesů.“ (finanční ředitel)

Sdílení znalostí o pravidlech a procesech

 • „Díky interaktivním šablonám nemusíme investovat do tolik času do školení procesů. Zaměstnanec se může nechat šablonou vést.“ (HR manažer)
 • „Konečně zmizely papírové mapy procesů. Stejně jsme je nedokázali pořád udržovat aktuální.“(architekt/designer procesů)
 • „Máme všechny aktuální informace o rozhodujících procesech na jednom místě.“ (architekt/designer procesů)
 • „Nový zaměstnanec se může podle modelu procesů učit.“ (HR manažer)
 • „Díky automaticky získaným údajů o výkonnosti procesů jsme schopni výkonnost procesů zlepšovat. A na jejich základě zpřesňovat i SLA smlouvy zákazníků.“ (manažer prodeje)

Spolehlivá realizace dodávek včas

 • „Neříkám, že se nikdy nic nezpozdí, ale proti předchozímu uspořádání je to nepatrný zlomek případů. Došlo k dramatickému snížení opožděných dodávek.“ (projektový manažer)
 • „Už mě nebavilo omlouvat se zákazníkům, že něco nebude včas. Teď k tomu dochází jen naprosto výjimečně.“ (prodej, obsluha zákazníků)
 • „Nejsem nervózní, zda to kolegové zvládnou. Kdyby začalo u důležitého případu hrozit zpoždění, dozvěděl bych se to včas.“ (prodej, obsluha zákazníků)

Přesnější costing a pricing

 • „Dnes vidíme strukturovaně i na spotřebu interních zdrojů, které dřív vytvářely režii.“ (manažer controllingu)

Nahoru