Implementace jednotné správy rozhodovacích pravidel (BRMS – Business Rules Management System) je výhodná zejména tam, kde by bylo vhodné rozhodování automatizovat a kde jsou často prováděny změny. Technologie pro zadávání pravidel bez programování, kterou využíváme, umožňuje urychlit změny na zlomek času proti běžně používaným metodám.  

Přínosy, kterých můžete docílit

brozura_1.jpg

  • Zavedení jednotné definice, správy a řízení rozhodovacích pravidel v celé organizaci bez ohledu na to, v rámci kterého procesu a systému jsou tato pravidla aplikována. 
  • Udržení centrálního přehledu o podnikových rozhodovacích pravidlech a zároveň přizpůsobení specifickým požadavkům různých procesů a skupin uživatelů.
  • Zajištění rychlé a pružné změny pravidel, aniž by vznikaly nekonsistence.

Technologie Corticon s kterou BRMS realizujeme.


Nahoru