BPM (Business Process Management) umožňuje vizualizovat, automatizovat, řídit a racionalizovat procesy procházející napříč oddělenými informačními systémy a aplikacemi, případně se zapojením lidských vykonavatelů. Pro organizace, kde složitost a různorodost informačních procesů přesáhla určitou míru, je koncept BPM nejsnadnějším způsobem jak urychlit a zefektivnit kritické procesy.

Přínosy, kterých můžete docílit

brozura_2.jpg

  • Přehled o skutečném průběhu procesů. Koncept BPM (Business Process Management) vizualizuje procesy, jak skutečně probíhají, což se často liší od procesních schémat, map a směrnic.
  • Flexibilita. Po nasazení BPM je možné plynule optimalizovat, a to tak, že změny jsou zadávány do rozhraní BPM (Business Process Management) nástroje, který umožňuje i simulovat změny a testovat jejich dopady napříč organizací. 
  • Komponentní přístup k systémům. Architekt řešení má na výběr, ze kterého systému chce v kterém procesu používat které funkce.  To umožňuje poskytnout každému procesu nejlepší možnou podporu, optimalizovat využití infrastruktury a zohlednit to při investicích do dalších systémů (nevytvářet obdobné funkce paralelně v různcýh systémech).
  • Hladká komunikace mezi IT a byznysem.  Jednání mezi IT a jejich interními zákazníky je radikálně usnadněno tím, že manažeři pracují se seznamy pravidel a jejich požadavky jsou automaticky promítány do podoby procesů.

Galeos staví na přístupu konzultační a technologické firmy nezávislé na konkrétním produktu. Zároveň má silný tým konzultantů, kteří mají zkušenosti se špičkovými technologiemi:


Nahoru