Jsme si vědomi morálních závazků vůči svým zákazníkům a partnerům, ale také vůči širšímu společenství lidí, mezi kterými a se kterými žijeme a podnikáme. 

To se projevuje i v našem sponzorském programu, jehož zásady vychází z firemních hodnot a z našeho celkového přístupu:

  • osobní přístup; konkrétní lidé pomáhají konkrétním lidem,
  • podporujeme ty, kteří se chtějí trvale zlepšovat a jsou ochotni na tom pracovat; jsme si vědomi toho, jakou hodnotou je dobré vzdělání, a přispíváme k jeho dostupnosti.

Nahoru