Mamy świadomość etycznych zobowiązań względem naszych klientów i partnerów, ale także wobec społeczeństwa, w którym żyjemy i prowadzimy działalność. Przejawia się to także w naszym programie sponsorskim, którego zasady opierają się na wartościach firmy i podejściu całościowym: 

  • Podejście indywidualne; konkretni ludzie pomagają konkretnym ludziom.
  • Wspieramy tych, którzy chcą się stale doskonalić i mają chęć nad tym pracować. Jesteśmy świadomi, jaką wartość ma dobre wykształcenie, dlatego pomagamy w dostępie do edukacji.

Wsparcie fundacji  |  Wsparcie edukacji  |  Wsparcie sportu


Up